برچسب » اعضای منتخب شورای پنجم شهر میاندوآب

لزوم توجه به مسائل فرهنگی و عمرانی در کنار هم/ همدلی و اتحاد، شرط توسعه شهری و تحقق خواسته های مردم است
7 سال قبل

لزوم توجه به مسائل فرهنگی و عمرانی در کنار هم/ همدلی و اتحاد، شرط توسعه شهری و تحقق خواسته های مردم است

اعضای منتخب شورای پنجم شهر میاندوآب در دیدار با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج این شهرستان، بر لزوم وحدت و همدلی برای توسعه شهری و خدمت صادقانه به مردم و برآورده ساختن انتظارات مردم از آنان تاکید کردند.