برچسب » اسرائیل کودک کش

رژیم صهیونیستی با ننگ کودک کشی به گور می‌رود
5 ماه قبل

رژیم صهیونیستی با ننگ کودک کشی به گور می‌رود

رژیم صهیونیستی با ننگ کودک کشی به پایان خود نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود و آن روز قطعاً دور نیست.