برچسب » استیضاح

دوباره میاندوآب، دوباره شورای شهر ، دوباره استیضاح شهردار!
2 سال قبل

دوباره میاندوآب، دوباره شورای شهر ، دوباره استیضاح شهردار!

در حالی که برخی اعضا به دنبال برگزاری جلسه شماره ۱۱۸ و طرح مسئله استیضاح و احتمالا استیضاح و برکناری شهردار در حال انجام ماموریت بودند، در نهایت تصمیم گرفته شد این موضوع به جلسه بعدی موکول شود.