برچسب » آثار تاریخی

ثبت ۴۸ اثر تاریخی میاندوآب در فهرست آثار ملی کشور
3 سال قبل
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میاندوآب خبر داد:

ثبت ۴۸ اثر تاریخی میاندوآب در فهرست آثار ملی کشور

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میاندوآب گفت: در شهرستان میاندوآب 48 اثر تاریخی در لیست آثار تاریخی ملی ثبت شده است.