برچسب » 9 دی روز تثبیت نظام و بعیت با ولایت فقیه است

9 دی روز تثبیت نظام و بیعت با ولایت فقیه است
6 سال قبل

9 دی روز تثبیت نظام و بیعت با ولایت فقیه است

فرماندار میاندوآب گفت: نهم دی ماه روز تثبیت نظام جمهوری اسلامی و روز بیعت با ولایت فقیه و مقام معظم رهبری است.