برچسب » 3 روایت مهم برای حقانیت ولایت على(ع)/ روزی که اسلام به تکامل نهایى رسید

3 روایت مهم برای حقانیت ولایت على(ع)/ روزی که اسلام به تکامل نهایى رسید
6 سال قبل

3 روایت مهم برای حقانیت ولایت على(ع)/ روزی که اسلام به تکامل نهایى رسید

در روز عید غدیر آیین اسلام به تکامل نهایى خود رسید؛ زیرا بدون تعیین جانشین براى پیامبر(ص) و بدون روشن شدن وضع آینده مسلمانان، این آیین به تکامل نهایى نمى‌‌توانست برسد.