برچسب » یوسفعلی احمدی

برنامه مدیریت جامع تالاب نوروزلوی میاندوآب تدوین و اجرا می شود
6 سال قبل

برنامه مدیریت جامع تالاب نوروزلوی میاندوآب تدوین و اجرا می شود

کارشناس فنی طرح حفاظت از طرح تالاب‌های ایران در سازمان حفاظت محیط زیست کشورگفت: برنامه مدیریت جامع تالاب نوروزلوی میاندوآب تدوین شده و برنامه ریزی جامعی در مورد این تالاب انجام می شود.