برچسب » گوارش

عدم تحمل لاکتوز یا حساسیت به لبنیات؟
1 ماه قبل

عدم تحمل لاکتوز یا حساسیت به لبنیات؟

برخی از افراد به دلیل مشکلات گوارشی از مصرف شیر و لبنیات خودداری می کنند و نمی دانند که این مشکلات به دلیل عدم تحمل به لاکتوز یا عدم حساسیت به لبنیات ایجاد می شود.