برچسب » گل سلیمان آباد

گشتی در سه شنبه بازار میاندوآب/ تصاویر
6 سال قبل

گشتی در سه شنبه بازار میاندوآب/ تصاویر

بازار هفتگی گل سلیمان آباد، یکی از بازارهایی است که سه شنبه هر هفته در بخش باروق میاندوآب برپا می شود.