برچسب » گزینه های شهرداری میاندوآب معرفی شدند

گزینه های تصدی مسئولیت شهرداری میاندوآب معرفی شدند
6 سال قبل

گزینه های تصدی مسئولیت شهرداری میاندوآب معرفی شدند

عضو منتخب شورای پنجم شهر میاندوآب، اسامی گزینه های معرفی شده برای تصدی مسئولیت شهرداری این شهر را اعلام کرد و از عزم راسخ منتخبین مردم در شورای پنجم برای انتخاب شهردار توانمند، متخصص، متعهد و میاندوآبی  خبر داد.