برچسب » کلنگ احداث مجتمع فرهنگی و ورزشی در میاندوآب به زمین زده شد + تصاویر

کلنگ احداث مجتمع فرهنگی و ورزشی در میاندوآب به زمین زده شد + تصاویر
6 سال قبل

کلنگ احداث مجتمع فرهنگی و ورزشی در میاندوآب به زمین زده شد + تصاویر

کلنگ احداث مجتمع ورزشی توسط بخش خصوصی در میاندوآب با حضور مسئولان به زمین زده شد.