برچسب » کلافه شدن میاندوآبی ها از گرمای 43 درجه ای/ تب تند تابستان، گریبان میاندوآب را هم گرفت

کلافه شدن میاندوآبی ها از گرمای 42درجه ای/ تب تند تابستان، گریبان میاندوآب را هم گرفت
6 سال قبل

کلافه شدن میاندوآبی ها از گرمای 42درجه ای/ تب تند تابستان، گریبان میاندوآب را هم گرفت

در هفتیمن روز از تیرماه به سراغ میاندوآب هم آمد و در حالی که ایستگاه هواشناسی دمای 40 را برای میاندوآب نشان می داد، در داخل شهر، گرمای هوا بیش از 40 درجه احساس می شود و شاید بتوان گفت که به بیش از 42-43 درجه سانتی گراد رسیده است.