برچسب » کلاس درس

۴۰ هزار کلاس درس نیمه تمام در کشور وجود دارد
2 سال قبل

۴۰ هزار کلاس درس نیمه تمام در کشور وجود دارد

رخشانی‌مهر گفت: ۴۰ هزار کلاس درس نیمه تمام در کشور وجود دارد که ۲۶ هزار کلاس از این تعداد از محل اعتبارات دولتی و ۱۴ هزار کلاس توسط خیرین مدرسه ساز به بهره‌برداری می‌رسد.