برچسب » کاشت درخت پسته برای نخستین بار در میاندوآب

کاشت درخت پسته برای نخستین بار در میاندوآب
5 سال قبل

کاشت درخت پسته برای نخستین بار در میاندوآب

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: امسال چهار هکتار زعفران و برای نخستین بار 3/5 هکتار باغ پسته در شهرستان میاندوآب کشت شده است.