برچسب » چای

کشف ۵۴۰ کیلوگرم چای خارجی قاچاق
2 هفته قبل
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت میاندوآب خبر داد:

کشف ۵۴۰ کیلوگرم چای خارجی قاچاق

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت میاندوآب گفت: ۵۴۰ کیلوگرم چای خارجی قاچاق از یک انبار در این شهرستان کشف شد.