برچسب » پوستر/مشت محکم مشتزن ایرانی بر دهان رژیم اشغالگر قدس

پوستر/مشت محکم مشتزن ایرانی بر دهان رژیم اشغالگر قدس
6 سال قبل

پوستر/مشت محکم مشتزن ایرانی بر دهان رژیم اشغالگر قدس

بوکسور جوان میاندوآبی در مسابقات بین المللی بوکس و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، حاضر به رقابت با نماینده رژیم صهیونیستی نشد.