برچسب » پتروشیمی

گام های نهایی برای افتتاح پتروشیمی میاندوآب/ انتظار 18 ساله مردم به سر می رسد
3 سال قبل

گام های نهایی برای افتتاح پتروشیمی میاندوآب/ انتظار 18 ساله مردم به سر می رسد

سال 81 که سخن از احداث پتروشیمی میاندوآب به میان آمد و نقل محافل شد، هیچ کس فکر نمی کرد که برای افتتاح آن باید نزدیک به دو دهه چشم انتظار بود.