برچسب » ویروس

داروی ضد ویروس مؤثر در درمان کرونا تولید و موفق به دریافت تاییدیه شد
3 سال قبل

داروی ضد ویروس مؤثر در درمان کرونا تولید و موفق به دریافت تاییدیه شد

داروی ضد ویروس مؤثر در درمان کرونا با همکاری محققان دانشگاهی تولید و موفق به دریافت تاییدیه وزارت بهداشت شد.