برچسب » وصیت‌نامه «شهید مفقودالاثر میرصادق موسوی»

وصیت‌نامه «شهید مفقودالاثر میرصادق موسوی»
1 ماه قبل

وصیت‌نامه «شهید مفقودالاثر میرصادق موسوی»

«شهید مفقودالاثر میرصادق موسوی» در وصیت‌نامه خود نوشت: خواهرانم سفارش دارم که حجاب اسلامی را سرمشق زندگی خود قرار دهید که به فرموده حضرت فاطمه (ع) عمل کنید.