برچسب » وزارت دفاع

پیشگیری از یک خرابکاری در صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران
7 ماه قبل

پیشگیری از یک خرابکاری در صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران

سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح توانست از یک خرابکاری در صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران پیشگیری کند.