برچسب » ورزشکار معلول

ورزشکار معلول میاندوآبی مقام سوم کشوری را کسب کرد
2 سال قبل
در مسابقات قهرمانی تیراندازی کشور؛

ورزشکار معلول میاندوآبی مقام سوم کشوری را کسب کرد

ورزشکار معلول میاندوآبی در مسابقات قهرمانی تیراندازی کشور موفق به کسب مقام سوم شد.