برچسب » واکاوی فرمان «آتش به اختیار»

واکاوی فرمان «آتش به اختیار»
6 سال قبل

واکاوی فرمان «آتش به اختیار»

در اندیشه‌ رهبری تعابیری که در تقابل معنایی با عقلانیت انقلابی قرار دارند، محاسبه‌ محافظه‌کارانه، قشری‌گری، تحجّر و تخیّلات خود شدن و سازشکاری (با دشمن) است.