برچسب » نگاهی به آیین های سنتی مردم میاندوآب در عید فطر

نگاهی به آیین های سنتی مردم میاندوآب در عید فطر
6 سال قبل

نگاهی به آیین های سنتی مردم میاندوآب در عید فطر

نخستین روز ماه شوال  که روز عید فطر نام دارد، یکی از مهم ترین اعیاد مسلمانان است که مسلمانان در سراسر دنیا آن را بسیار گرامی و مهم می دارند و مراسم ویژه ای را در این عید سعید برگزار می کنند.