برچسب » نگاهی به آداب و رسوم ماه میهمانی خدا در میاندوآب

نگاهی به آداب و رسوم رمضان در میان دو آب/میاندوآبی ها اینگونه به میهمانی خدا می روند
6 سال قبل

نگاهی به آداب و رسوم رمضان در میان دو آب/میاندوآبی ها اینگونه به میهمانی خدا می روند

میهمانی خدا و آداب و رسوم ماه مبارک رمضان یکی از موضوعاتی است که ریشه در فرهنگ، اعتقادات و باورهای مردم آن منطقه دارد و در میاندوآب و آذربایجان نیز مانند همه کشورها و سراسر ایران، این ماه آداب و رسوم ویژه ای دارد.