برچسب » نمایشگاهی از جنس ایثار و شهادت

نمایشگاهی از جنس ایثار و شهادت / تصاویر
6 سال قبل

نمایشگاهی از جنس ایثار و شهادت / تصاویر

با همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب، نمایشگاهی با موضوع فرهنگ ایثار و شهادت در محل این دانشگاه دایر شد.