برچسب » نمازعید بندگی در میاندوآب اقامه شد

جلوه هایی از اقامه نمازعید بندگی در میاندوآب + تصاویر
6 سال قبل

جلوه هایی از اقامه نمازعید بندگی در میاندوآب + تصاویر

همزمان با سراسر کشور،نماز عیدسعیدقربان با شکوه هرچه تمام تر در میاندوآب نیز اقامه شد.