برچسب » نسخه نویسی الکترونیکی

رئیس جمهور با توقف مقطعی نسخه نویسی الکترونیک مخالفت کرد
2 سال قبل

رئیس جمهور با توقف مقطعی نسخه نویسی الکترونیک مخالفت کرد

رئیس‌جمهور با درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای استمهال و توقف شش ماهه طرح نسخه‌نویسی الکترونیک مخالفت کرد.