برچسب » نخستین نمایشگاه دستاوردهای علمی در میاندوآب به کار خود پایان داد + تصاویر

نخستین نمایشگاه دستاوردهای علمی در میاندوآب به کار خود پایان داد + تصاویر
6 سال قبل

نخستین نمایشگاه دستاوردهای علمی در میاندوآب به کار خود پایان داد + تصاویر

نمایشگاه دستاوردهای علمی، فن آوری و پژوهشی در شرکت نفت منطقه میاندوآب با انتخاب غرفه برتر به کار خود پایان داد.