برچسب » مهراقتصاد

۵۰۰ میلیون تومان وام ۱۸درصد بگیرید
6 سال قبل

۵۰۰ میلیون تومان وام ۱۸درصد بگیرید

متقاضیان می‌توانند با سپرده گذاری مبلغ موردنیاز تسهیلات از ۲۰ میلیون ریال تا سقف ۵ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کنند.