برچسب » معضلی فراگیر اما غیرقابل درمان  در میاندوآب

معضلی فراگیر اما غیرقابل درمان  در میاندوآب
6 سال قبل

معضلی فراگیر اما غیرقابل درمان  در میاندوآب

این روزها سد معبر در خیابان های پرتردد میاندوآب سبب نارضایتی شهروندان شده است!