برچسب » معدل

معدل واقعی دانش‌آموزان کشور اعلام شد
3 ماه قبل

معدل واقعی دانش‌آموزان کشور اعلام شد

اُفت کیفیت نظام آموزشی کشور بحرانی است که کارشناسان تعلیم و تربیت در خصوص آن اظهار نگرانی کرده‌اند.