برچسب » معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نیاز به 43 هزار تخت بیمارستانی دیگر در کشور/ از ظرفیت بخش خصوصی و دولتی استفاده می کنیم
6 سال قبل

نیاز به 43 هزار تخت بیمارستانی دیگر در کشور/ از ظرفیت بخش خصوصی و دولتی استفاده می کنیم

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: برای رسیدن به برآورد1/6 تخت به ازای هر هزار نفر به حدود 43 هزار تخت بیمارستانی دیگر نیاز داریم.