برچسب » مصرف خودسرانه دارو

بیماریی به نام مصرف خودسرانه دارو/ وقتی آرامش جان، بلای تن می شود
6 سال قبل

بیماریی به نام مصرف خودسرانه دارو/ وقتی آرامش جان، بلای تن می شود

امروزه در کشور ما  فرهنگ خود درمانی و مصرف خودسرانه داروها تا حد زیادی رواج یافته و این روزها کمتر کسی برای بیماری‌های سطحی به پزشک مراجعه می‌کند.