برچسب » مصالح رودخانه ای

تشدید نظارت بر حمل و انتقال مواد معدنی و مصالح رودخانه‌ای در میاندوآب
7 ماه قبل
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت میاندوآب خبر داد:

تشدید نظارت بر حمل و انتقال مواد معدنی و مصالح رودخانه‌ای در میاندوآب

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت میاندوآب از تشدید نظارت بر حمل و انتقال مواد معدنی و مصالح رودخانه‌ای خبر داد.