برچسب » «مرگ بر آمریکا» ترجمان امروز شعار «هیهات من الذله»/ ملت ایران پاسخ یاوه گوی های ترامپ را در روز استکبار ستیزی می دهد

«مرگ بر آمریکا» ترجمان امروز شعار «هیهات من الذله»/ ملت ایران پاسخ یاوه گویی های ترامپ را در روز استکبار ستیزی می دهد
6 سال قبل

«مرگ بر آمریکا» ترجمان امروز شعار «هیهات من الذله»/ ملت ایران پاسخ یاوه گویی های ترامپ را در روز استکبار ستیزی می دهد

ملت عاشورایی ایران اسلامی، درس آزادگی و استقامت در برابر ستمگران را از عاشورا وامام حسین(ع) گرفته است که فرمود «هیهات من الذله» و شعار «مرگ بر آمریکا» نیز مصداق عینی و بارز شعار «هیهات من الذله» است.