برچسب » مرکز بهداشت میاندوآب

سرپرست جدید مرکز بهداشت میاندوآب معرفی شد
10 ماه قبل

سرپرست جدید مرکز بهداشت میاندوآب معرفی شد

در مراسمی "فیروز تقوی" به عنوان سرپرست مرکز بهداشت میاندوآب معرفی شد.