برچسب » مرکز بهداشت میاندوآب

سرپرست جدید مرکز بهداشت میاندوآب معرفی شد
3 ماه قبل

سرپرست جدید مرکز بهداشت میاندوآب معرفی شد

در مراسمی "فیروز تقوی" به عنوان سرپرست مرکز بهداشت میاندوآب معرفی شد.