برچسب » مردم میاندوآب و آئین های عاشورایی/ «علم بندی» سنتی دیرین و با قدمتی چندین ساله

مردم میاندوآب و آئین های عاشورایی/ «علم بندی» سنتی دیرین و با قدمتی چندین ساله
6 سال قبل

مردم میاندوآب و آئین های عاشورایی/ «علم بندی» سنتی دیرین و با قدمتی چندین ساله

آئین علم بندی یکی از آیین هایی است که از دیرباز در نزد مردم میاندوآب در ایام محرم مرسوم بوده و صبح روز سوم محرم توسط هیئت های عزاداری برگزار می شود.