برچسب » مرثیه ای برای یک کتابخانه/ یار مهربان، سیری چند؟!

مرثیه ای برای یک کتابخانه/ یار مهربان، سیری چند؟!
6 سال قبل

مرثیه ای برای یک کتابخانه/ یار مهربان، سیری چند؟!

امروز قدیمی ترین کتابخانه میاندوآب، که کتابخانه عمومی دهخدا است، حال و روز خوشی نداشته و چند ماهی است که تعطیل شده و دیگر کتابخوانی به خود نمی بیند.