برچسب » مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی

۲۶۰۰ نفر در آذربایجان‌غربی عضو صندوق اعتباری هنر هستند
3 سال قبل
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی:

۲۶۰۰ نفر در آذربایجان‌غربی عضو صندوق اعتباری هنر هستند

خدایاری گفت: هم اکنون دو هزار  ۶۰۰ نفر در آذربایجان غربی عضو صندوق اعتباری هنر هستند که مدارک دو هزار و ۱۰۰ نفر برای صدور هنر کارت تکمیل شده است.