برچسب » متخلف زنده گیری پرندگان شکاری در میاندوآب دستگیر شد

متخلف زنده گیری پرندگان شکاری در میاندوآب دستگیر شد
6 سال قبل

متخلف زنده گیری پرندگان شکاری در میاندوآب دستگیر شد

رئیس اداره محیط زیست میاندوآب از دستگیری یک فرد متخلف زنده گیری پرندگان شکاری در این شهرستان خبر داد.