برچسب » فوریت پزشکی

انجام ۳۴۷ ماموریت فوریت پزشکی در قالب طرح نوروزی در میاندوآب
2 سال قبل
مدیر شبکه بهداشت و درمان میاندوآب خبر داد؛

انجام ۳۴۷ ماموریت فوریت پزشکی در قالب طرح نوروزی در میاندوآب

مدیر شبکه بهداشت و درمان میاندوآب از انجام ۳۴۷ ماموریت از ابتدای طرح نوروزی تا ۱۵ فروردین در این شهرستان خبر داد.