برچسب » فعالیت 17 پایگاه اوقات فراغت تابستانی در میاندوآب

فعالیت 17 پایگاه اوقات فراغت تابستانی در میاندوآب
7 سال قبل

فعالیت 17 پایگاه اوقات فراغت تابستانی در میاندوآب

معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش میاندوآب از پیش بینی فعالیت 17 پایگاه اوقات فراغت تابستانی دانش آموزان در این شهرستان خبر داد.