برچسب » فروش فرآورده های نفتی در مرز تمرچین پیرانشهر و کیله سردشت به 108 میلیارد ریالی رسید

فروش مرزی فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب به 108 میلیارد ریال رسید
6 سال قبل

فروش مرزی فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب به 108 میلیارد ریال رسید

مدير شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب گفت: از ابتدای امسال مقدار ۹ میلیون لیتر فرآورده نفتی شامل نفتگاز وبنزین موتور در مجموع به ارزش ۱۰۸ میلیارد ریال در مرزهای تمرچین پیرانشهر و کیله سردشت فروخته شده است.