برچسب » فراورده های خام دامی

انجام یک هزار و ۹۴۴  مورد بازدید از واحدهای تهیه و توزیع فراورده های خام دامی در میاندوآب /۱۲ هزار و ۸۷۲ کیلوگرم فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی ضبط شد
2 سال قبل
رئیس شبکه دامپزشکی میاندوآب:

انجام یک هزار و ۹۴۴  مورد بازدید از واحدهای تهیه و توزیع فراورده های خام دامی در میاندوآب /۱۲ هزار و ۸۷۲ کیلوگرم فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی ضبط شد

رئیس شبکه دامپزشکی میاندوآب گفت: در راستای اجرای طرح تشدید نظارت بر مراکز تهیه و توزیع فراورده های خام دامی، 12 هزار و 872 کیلوگرم مواد خام غیرمجاز ضبط و سه هزار و 931 کیلوگرم مواد خام غیرقابل مصرف معدوم سازی شده است.