برچسب » عیدفطر

پاسخ به ابهام‌های ذهنی با تشریح تفاوت رویت هلال ماه در عربستان و ایران/ اگر امروز عربستان عید بوده، فردا ایران عید است؟!
1 سال قبل
در گفت‌و‌گو با رکورد دار استهال دنیا مطرح شد؛

پاسخ به ابهام‌های ذهنی با تشریح تفاوت رویت هلال ماه در عربستان و ایران/ اگر امروز عربستان عید بوده، فردا ایران عید است؟!

«سیدمحسن قاضی‌میرسعید»، رکورد دار استهلال در دنیا و صاحب سبک گفت: در عربستان برای اثبات رویت هلال ماه نو، دو شاهد عادل کافی است. آنجا اعلام می‌کنند که مردم بروند برای رویت و هر دو نفری که به متصدی محلشان بگویند ماه را دیده‌اند و او هم این مسأله را گزارش کند، از نظر عربستان مورد پذیرش است!