برچسب » علی اکبر(ع)، الگوی ایمان، ادب و شجاعت

علی اکبر(ع)، الگوی ایمان، ادب و شجاعت
7 سال قبل

علی اکبر(ع)، الگوی ایمان، ادب و شجاعت

یکی از بارزترین نمونه های کمال و اسوه های پاکی و مردانگی، «علی اکبر»، شهید بزرگ حماسه ی عاشورا و فرزند با فضیلت سیدالشهدا(ع) است.