برچسب » عزاداری پرشور برای سالار شهیدان در روستایی دورافتاده در میاندوآب/ شاه حسین گویان، به سبک حاجی کندی ها / فیلم

عزاداری پرشور برای سالار شهیدان در روستایی دورافتاده در میاندوآب/ شاه حسین گویان، نمود عزاداری سنتی حاجی کندی ها / فیلم
6 سال قبل

عزاداری پرشور برای سالار شهیدان در روستایی دورافتاده در میاندوآب/ شاه حسین گویان، نمود عزاداری سنتی حاجی کندی ها / فیلم

عزاداری سنتی مردم روستای حاجی کند، «شاه حسین گویان، وای حسین گویان» نام دارد که به سبکی خاص انجام می گیرد.