برچسب » طنین نوای “حسینیم وای” در میاندوآب/ میاندوآب در عاشورای حسینی سراسر غم و اندوه شد + تصاویر

طنین نوای “حسینیم وای” در میاندوآب/ میاندوآب در عاشورای حسینی سراسر غم و اندوه شد + تصاویر
6 سال قبل

طنین نوای “حسینیم وای” در میاندوآب/ میاندوآب در عاشورای حسینی سراسر غم و اندوه شد + تصاویر

میاندوآب در عاشورای حسینی در شهادت سالار شهیدان و یاران باوفایش غرق در غم واندوه است.