برچسب » طعم تلخ گرانی در آستانه شیرین ترین شب سال/ قیمت هایی به بلندای شب یلدا

طعم تلخ گرانی در آستانه شیرین ترین شب سال/ قیمت هایی به بلندای شب یلدا
5 سال قبل

طعم تلخ گرانی در آستانه شیرین ترین شب سال/ قیمت هایی به بلندای شب یلدا

هر چقدر هم که خانواده ها بخواهند سخت گیری نکرده و سادگی و قناعت را چاشنی برگزاری مراسم شب یلدا کنند، قیمت های ماورایی بازار و گرانی اقلام این شب را به کام آنها تلخ می کند، تا جایی که گاهی دلشان می خواهد قید این مراسم را بزنند.