برچسب » ضرورت افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی؛

آبیاری مدرن راه عبور از بحران کم آبی/اجرای ۹۱طرح تجمیعی
5 سال قبل

آبیاری مدرن راه عبور از بحران کم آبی/اجرای ۹۱طرح تجمیعی

ارومیه- خشکسالی، کمبود منابع آبی، مصرف بی رویه و راندمان پایین آبیاری سنتی، سالهاست اجرای طرح آبیاری مدرن در آذربایجان غربی را ضروری کرده اما هنوز این طرح نتواسته بر آبیاری سنتی غلبه کند.